Bild
Asuntotarjouksen liitteitä kuvataan puhelimella ylhäältäpäin.

Bilagor vid bostadserbjudande

Om du är intresserad av en bostad som du blir erbjuden, skicka in de begärda bilagorna med e-post inom tre arbetsdagar. Du behöver inte skicka original. Det räcker att skicka in till exempel en bild av hög kvalitet av bilagan. Ett preliminärt bostadserbjudande upphävs om vi inte får de begärda bilagorna inom utsatt tid.

Allmänna bilagor som vi ofta begär

Förhandsifylld skattedeklaration

Den förhandsifyllda skattedeklarationen (pdf) finns i tjänsten MinSkatt. Skicka alla sidor i dokumentet till oss. 

När du har loggat in i tjänsten hittar du punkten ”Meddelanden och kontakter” under rubriken Funktioner. 

Klicka på ”Beslut och brev”, så öppnas en postlåda där alla skattedokument som du har fått listas. Sök efter ”Förhandsifylld skattedeklaration” i listan, och öppna dokumentet genom att klicka på rubriken. Då öppnas en pdf-fil, som du kan spara. Om du inte hittar dokumentet i postlådan kan du titta under punkten Arkiv.

Om det av skattedeklarationen framgår att du har tillgångar (till exempel värdepapper eller en fastighet), ska en utredning över deras aktuella gängse värde lämnas. Detsamma gäller eventuella skulder som har angetts i specifikationsdelen.
 

Löneintyg eller andra inkomstintyg

Du ska redovisa din aktuella bruttoinkomst till oss. Det kan du göra genom att visa upp din senaste lönespecifikation eller det förmånsbeslut som du fått från FPA, till exempel gällande arbetslöshetsdagpenning eller hemvårdsstöd. En kopia av ett transaktionsutdrag räcker tyvärr inte så det behöver du inte skicka till oss.

Pensionsintyg

Vi behöver ett intyg eller ett beslut där din bruttopension för innevarande år framgår. Om du får pension från flera olika ställen, behöver vi dokument från alla som betalar pension till dig. Vi behöver även intyg för pension du får från utlandet om pensionen i fråga nämns i skattedeklarationens specifikationsdel.

Redovisning av förmögenhet och skulder

Om du har tillgångar behöver vi en redovisning av värdet på dina tillgångar och skulderna kopplade till dem. Som förmögenhet räknas till exempel egen bostad, stuga, tomt och värdepapper. Om du äger en bostad ber vi dig att skicka en tillförlitlig redovisning av bostadens värde. Om du precis har sålt din bostad, skicka in en kopia av köpebrevet. Vid beräkningen av dina tillgångar tar vi hänsyn till skulder kopplade till dem, såsom återstående bostadslån.

Tidsbundet hyreskontrakt

Ett tidsbundet hyreskontrakt gäller under en viss förutbestämd tidsperiod. Ett tidsbundet hyreskontrakt löper ut på överenskommet datum utan hyresvärdens eller hyresgästens separata uppsägning.

Uppehållstillståndskort

Ett uppehållstillståndskort är ett kort i samma storlek som ett kreditkort och där framgår uppehållstillståndets status och personuppgifter.

Registreringsbevis över uppehållsrätt eller finskt identitetskort

Du har fått ett registreringsbevis över uppehållsrätt från polisstationen eller Migrationsverket när du har registrerat din uppehållsrätt i Finland. Om du har tappat bort dokumentet kan du be om ett nytt hos Migrationsverket, som mot en avgift skriver ett nytt registreringsbevis över uppehållsrätt.

Observera att ett finskt identitetskort inte är samma sak som ett körkort eller ett FPA-kort med fotografi.

Anmälan om uppsägning eller domstolsbeslut

Har du i din bostadsansökan meddelat att ditt nuvarande hyreskontrakt har sagts upp? Skicka i så fall en kopia av den skriftliga anmälan om uppsägning, beskedet om upplösning av hyreskontraktet eller en kopia av domstolsbeslutet till oss.

Redogörelse för barns vårdnad och boende

Vi behöver en redogörelse för barnens boendearrangemang. Du kan göra den själv men båda vårdnadshavarna måste skriva under den. Alternativt kan du skicka in ett beslut som bekräftats av myndigheter gällande barnens boendearrangemang.