Ansvarsfördelning

I ansvarsfördelningstabellen beskrivs huvuduppgifterna i anslutning till underhållet av bostaden. Tabellen visar om uppgiften utförs av servicebolaget, Esbo Bostäder eller den boende. Du kan också kontrollera om kostnaden för att reparera felet bärs av den boende eller Esbo Bostäder.

I ansvarsfördelningstabellen har vi samlat information om vem som ansvarar för olika underhålls- och reparationsarbeten i lägenheten och fastigheten. Esbo Bostäder ansvarar till exempel för reparation av spis och kylskåp, medan invånarna ansvarar för rengöring av tvättställets vattenlås och golvbrunnar. Observera att även om Esbo Bostäder tar hand om spår av normalt slitage, är invånaren ansvarig för skador orsakade av avsiktliga åtgärder eller försummelse.

Kontaktuppgifter till servicebolag

Lämna alltid in felanmälan till din fastighets servicebolag.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor.