Bild
Espoon Asuntojen työntekijöitä naapurikeskustelussa.

Grannmöte

På ett grannmöte styrs parterna i missämjan att diskutera med varandra och själva söka en lösning på problemet i medlares närvaro.

I bästa fall är det naturligt att bo i samma gårdsområde. Ibland kan man dock bli osams, i vilket fall samexistens kräver förmågan att tala öppet.

Om grannens aktiviteter stör dig är det bäst att ta upp saken med grannen och säga vad som stör dig i hens aktiviteter.

Om du inte kan lösa konflikten på egen hand kan du kontakta bostadshusets disponent. Med invånarnas tillstånd informerar disponenten Centret för grannskapsmedling om behovet av medling. Medlaren ska kontakta parterna i tvisten och anordna ett medlingsmöte.

Medling innebär ett möte ansikte mot ansikte med grannen och en rättvis, konfidentiell diskussion i medlarens närvaro. Lösningar på svåra frågor har ofta funnits genom samtal.

Ett bra möte ansikte mot ansikte spelar en viktig roll för att skapa en god cirkel där bra svaras med bra. Man kan alltid be om ursäkt om man har förivrat sig eller betett sig olämpligt.

Under mötet kan parterna i konflikten gemensamt komma överens om hur de ska hantera den svåra situationen så att båda är nöjda och samsas på bästa möjliga sätt i framtiden.

Med hjälp av grannskapsmedling har man också löst tvister och meningsskiljaktigheter som har uppfattats som mycket svåra.