Bild
Kuvassa kaksi lasta tulee sisälle porraskäytävään ja aikuiset seisovat oviaukossa.

Trapphus och hiss

Det är viktigt att inga cyklar, barnvagnar eller andra föremål förvaras i trapphuset. De utgör en brandsäkerhetsrisk och kan blockera passagen.

Se till att ytterdörren stängs bakom dig så att inga utomstående kan komma in i bostadshuset. Av säkerhetsskäl är dörrkoden endast avsedd för de boende och deras gäster – dela den inte med utomstående.

Se till att du rör dig så ljudlöst som möjligt i trapphuset, särskilt på natten, så att dina grannar inte störs av ljud som hörs i lägenheter. 

Användning av hissen

Använd aldrig hissen vid brand eller annan nödsituation.

Informera barnen om att det inte är tryggt att leka i och runt hissen. Det är säkert för barn att använda hissen endast med en vuxen. Det är en bra idé att hålla ett litet barn i handen medan ni är i hissen. Håll även ditt husdjur kopplat och kopplet spänt när du använder hissen. En säker plats är bredvid den bakre väggen i hissen, långt borta från dörrarna.

Håll inte hissdörrarna öppna genom att placera saker mellan dörrarna eller skjuta händer eller fötter mellan hissdörrarna. Använd dörröppnaren istället.

Om du fastnar i hissen, tryck på larmknappen och ring numret på hissväggen. Försök inte komma ut ur hissen själv.

Om du märker något ovanligt i hissen, till exempel ett onormalt ljud, rapportera det så snart som möjligt till numret på hissväggen.