Bild
Huoltohenkilö korjaa keinua lasten leikkipaikalla.

Kontaktuppgifter för servicebolag, avfallshantering, städning, skötsel av grönytor och plogentreprenörer

Servicebolag

Lämna alltid in felanmälan till din fastighets servicebolag.

Felanmälan görs genom att ringa, med en elektronisk felanmälan eller genom att skicka e-post till servicebolaget. Innan du kontaktar servicebolaget lönar det sig att kontrollera i ansvarsfördelningstabellen (pdf öppnas i ett nytt fönster) om ditt ärende hör till servicebolaget.

Om du inte är säker på vilket ditt servicebolag är, hittar du det på vår webbplats i samband med din fastighet. Servicebolagets namn och telefonnummer finns också på din fastighets anslagstavla.

Alltime Oy
tfn 041 732 3233 (8–16)
felanmälningar tfn 041 732 3233 (24/7)
elektronisk felanmälan
e-post helsinki@alltime.fi
www.alltime.fi

Alltime Oy:s nyckelförvaltning (hämtning och återlämning av nycklar):
Lukkokeskus Oy
tfn 09 8567 7110 (8–16)
kundtjänstens adress Stationsgränden 3, 02770 Esbo

Braleva Oy
tfn 09 801 3044 (9–15)
felanmälningar 09 801 3044 (24/7)
elektronisk felanmälan
e-post espoonasunnot@braleva.fi
kundtjänstens adress: Sökövägen 13, 02360 Esbo
www.braleva.fi

Braleva Oy:s nyckelförvaltning (hämtning och återlämning av nycklar):
Lukkokeskus Oy
tfn 09 8567 7110 (8–16)
kundtjänstens adress: Stationsgränden 3, 02770 Esbo

Kotikatu Oy  
Nihtisillankuja 6, 02630 Espoo (Kilo)
tfn 050 345 7679 (24 h/dygn)
elektronisk felanmälan
espoonasunnot@kotikatu.fi
www.kotikatu.fi

Matinkylän Huolto Oy
Gräsabrinken 2 (2. vån.) 02200 Esbo
kundtjänsten är öppen mån–fre kl. 8–16 
tfn 09 8046 3211, 09 8046 3212
felanmälan 24 h/dygn, tfn 09 8046 3201
elektronisk felanmälan
asiakaspalvelu@matinkylanhuolto.fi
Avvikande öppettider

Nupumies Oy
tfn 040 140 6589 (8–16)
felanmälningar tfn 040 140 6589 (24/7)
elektronisk felanmälan
e-post nupumies@nupumies.fi
www.nupumies.fi/

Nupumies Oy:s nyckelförvaltning (hämtning och återlämning av nycklar):
Lukkokeskus Oy
tfn 09 8567 7110 (8–16)
kundtjänstens adress: Stationsgränden 3, 02770 Esbo

SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy
Nimismiehenpelto 4 B, 02770 Espoo
Kundtjänsten är öppen mån–tis kl. 8.30–16 och ons-fre kl. 8.30–15
tfn 09 859 881 mån-fre kl. 9-15
Felanmälan tfn 09 859 88 103 mån-fre kl. 9–15
24 h/dygn tfn 09 859 881 
elektronisk felanmälan
espoonasunnot@skipa.fi
www.skipa.fi

Tapiolan Lämpö Oy
Mäntyviita 2, 02110 Esbo
Kundtjänsten är öppen mån–fre kl. 8–16. Den första vardagen i varje månad är servicepunkten öppen ända till kl. 17.30.
tfn 020 7505 330 (24 h/dygn) (lna/msa)
Bastu bokning och gäst parkering tillåtelses kl.8–13
elektronisk felanmälan
espoonasunnot@tl-konserni.fi
Avvikande öppettider

Fastigheternas avfallshantering

Insamling av blandat avfall, bio-, glas-, plast-, kartong- och metallavfall
HRM Avfallshantering
tfn 09 1561 2110
Kontakt och ärendehantering på webben
Hsy.fi

Pappersinsamling
Georos Oy
asiakaspalvelu@georos.fi

Insamling av el- och elektronikavfall (EE)
Tramel Oy
Kalkbergsvägen 10
00760 Helsingfors
tfn 010 4201 500
tramel@tramel.fi

Städning av fastigheter

IC Siivous Oy
mån–fre kl. 8–16
tfn 010 2483 160
info@icsiivous.fi

ISS Palvelut Oy
tfn 020 015 500
palvelukeskus@iss.fi

Lassila & Tikanoja Oyj
kundtjänst
tfn 010 636 5000
responskanal

ProFam Palvelut Oy
mån–fre kl. 8–16
tfn 044 985 7334   
asiakaspalvelu@profamoy.fi 

Siskon Siivous Oy
tfn 029 340 0900
asiakaspalvelu@siskonsiivous.fi

Fastigheternas skötsel av grönytor

Kotikatu Oy
mån–fre kl. 7–16
tfn 010 2708 990
viherpalvelu@kotikatu.fi

Kolme Vuodenaikaa Oy
mån–fre kl. 9–16
tfn
045 126 7786
viherhoito@kolmevuodenaikaa.fi

Lassila & Tikanoja Oyj
kundtjänst
tfn 010 636 7000 (24 h/dygn)
www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Rata ja Talohuolto RTH Oy
mån–fre kl. 8–16
tfn 09 7260 470
espoonasunnot@rthoy.com

Vihertaiturit Ky
mån–fre kl. 8–15.30
tfn 050 5641 059
posti@vihertaiturit.fi

Viherviisikko Oy
mån–fre kl. 8–15.30
tfn 020 7229 340
myynti@viherviisikko.fi

Plogentreprenörer och plogområden

I andra områden än de som anges nedan ansvarar fastighetens servicebolag för plogning och sandning.
Plogområdet skiljer sig från stadsdelsindelningen för ett fåtal adresser av vilken orsak fastigheternas adresser listas nedan.


Nupumies Oy
Kundtjänst vardagar kl. 8–16 och i brådskande fall, tfn 040 140 6589
nupumies@nupumies.fi

Plogområde: Köklax
Omfattar adresserna: Hansaberget 5, Hansabergsgränden 3, Hansavägen 30 C–D, Gustavsbacken 2, Glasbranten 2, Myntliden 10, Myntliden 9, Nissbacksvägen 7, Ramsays gränd 1, Ramsays gränd 5, Rigavägen 1, Rigavägen 3, Rigavägen 4, Valhallavägen 5/Revalsvägen 4, Fickegränden 1, Köpmanstået 2