Bild
Mies muuttaa ja kantaa palmua kerrostalon rappukäytävässä.

Anvisningar för den som flyttar ut

Vi har sammanställt instruktioner nedan för den som flyttar ut. Kom ihåg att återlämna nycklar och parkeringstillstånd, städa och tömma lägenheten och lämna in en flyttningsanmälan.

Återlämning av nycklar

Återlämna nycklarna till lägenheten samt eventuella nycklar till gemensamma utrymmen, bilplatsens värmestolpe och tvättstugans nyckelkort till servicebolaget eller den ansvariga nyckelhanteringsenheten senast på flyttdagen kl. 12. Flyttdagen är hyreskontraktets slutdatum. Om hyresavtalets slutdatum infaller på ett veckoslut (lör.–sön.) eller en söckenhelg (när underhållsbolagets kontor är stängt), är flyttdagen undantagsvis nästa arbetsdag (mån.–fre.).

Om inte alla nycklar har återlämnats vid förfallodagen kommer låsen att serieläggas på nytt och kostnaderna att debiteras av den avflyttande invånaren. Av rättssäkerhetsskäl får nycklarna inte överlämnas direkt till nästa boende eller lämnas kvar i lägenheten.

Återlämning av parkeringstillstånd

Kom ihåg att återlämna parkeringstillstånd till servicebolaget samtidigt som du återlämnar nycklarna till lägenheten.

Visning av lägenheten för nästa hyresgäst

Enligt lagen om hyra av bostadslägenhet har Esbo Bostäder rätt att visa lägenheten för en ny invånare. När du säger upp hyreskontraktet kan du välja om du vill visa lägenheten för en potentiell ny invånare eller om du tillåter Esbo Bostäders representant att visa lägenheten med huvudnyckeln vid en tidpunkt som passar dig.

Flyttanmälan

Kom ihåg att göra flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posti. Du kan göra flyttanmälan på www.flyttanmalan.fi.  

El- och bredbandsavtal

Kom ihåg att säga upp ditt elavtal och eventuellt bredbandsavtal, så slipper du betala kostnaderna när du flyttar.

Flyttstädning

Bostaden, eventuell gård, balkongen och förrådsutrymmen som tillhör bostaden ska rengöras noggrant i enlighet med nedanstående anvisningar innan du flyttar. Om en del av eller hela städningen inte görs kommer städkostnaderna att debiteras den avflyttande invånaren.

Rengöringsanvisningar

 • Rengör toalettstolen, handtvättställ, duschen/badkaret och alla vattenkranar.
 • Rengör golvbrunnarna i våta utrymmen (toalett, badrum, bastu).
 • Rengör och frosta av kylskåpet/frysen. Vid avfrostning av frysen, se till att smältvattnet inte rinner på golvet. Det kan bli mycket vatten när man frostar av frysen, vilket kan orsaka fuktskador på golvkonstruktioner. Efter rengöring, lämna skåpens dörrar helt öppna. Rengör även baksidan.
 • Rengör elspisens kokplattor, ugnen och ugnsplåtarna. Dra bort spisen och rengör väggen bakom spisen, golvet under spisen och väggarna på skåpen bredvid.
 • Rengör frånluftsventilerna (ändra inte inställningsläge) och spiskåpans fettfilter.
 • Tvätta fönster och balkongglas från insidan och, om vädret tillåter, från utsidan.
 • Torka av alla skåp, hyllor, lådor och dörrar.
 • Sopa eller dammsug och torka av alla golvytor.
 • Torka av väggarna.
 • Om din bostad har en balkong eller en bostadsgård, rengör och töm dem. Försök att lämna din bostadsgård snygg.
 • I en bostad med bastu ska laven, väggarna och golvet i bastun rengöras.

Tömning av lägenheten

Lägenhet och förråd

Lägenheten och förrådet ska tömmas i sin helhet. Armaturer som inte ingår i bostaden ska också tas bort och lock till takdosor sättas tillbaka på plats.

Om en invånare lämnar sina tillhörigheter i lägenheten, förrådet, miljöboden eller bostadsgården kommer invånaren att debiteras för deras bortforsling.

Diskmaskin och tvättmaskin

Om du har köpt en diskmaskin får den inte lämnas kvar i bostaden. Om det har funnits ett skåp i stället för diskmaskinen, se till att sätta tillbaka det.

När diskmaskinen och/eller tvättmaskinen tas bort måste deras in- och utloppsanslutningar tillproppas. Detta förhindrar fuktskador. Om du inte har kvar proppen kan du köpa en ny, till exempel från en byggnadstillbehörsaffär. Vid behov kan du be servicebolaget om hjälp.

Avfall

Objekt som är olämpliga för soptunnan eller problemavfall får inte lämnas i miljöboden. Problemavfall måste föras till en insamlingsplats för problemavfall i området.

Onödiga möbler kan till exempel tas med till Huvudstadsregionens återanvändningscentral eller en Sortti-station. För stora föremål kan också en avgiftsbelagd avhämtning till avstjälpningsplatsen beställas. Mer information om HRM:s Sortti-avhämtning: www.hsy.fi/sv