Bild
Kuvassa muraali Espoon Asuntojen kiinteistössä Nelikkotiellä.

Våra fritt finansierade hyresböstäder

Om din förmögenhet överstiger tillgångsgränserna för ARA-bostäder, kan du ansöka om en fritt finansierad bostad, där urvalet inte påverkas av brådska eller förmögenhet. Vi har nästan 2 000 sådana bostäder. Ansök om våra fritt finansierade hyresbostäder genom att fylla i en elektronisk bostadsansökan.

Se till att fylla i din bostadsansökan noggrant

  • Påbörja din bostadsansökning genom att bekanta dig med våra fritt finansierade bostäder och bostadsområden.
  • Fyll i ansökan härnäst. På grund av ett stort antal sökande kan vi inte erbjuda en bostad till alla. Därför är vårt viktigaste råd är: fyll i ansökan noggrant.
  • Om vi erbjuder dig en bostad, gör vi det baserat på informationen och önskemålen i din ansökan. I bostadsansökan kan du ange dina önskemål som gäller bostadens läge, storlek, hyrans storlek och utrustning.
  • Den elektroniska ansökan aktiveras omedelbart efter att den skickats, medan en pappersansökan aktiveras inom två veckor efter att den mottagits.
  • Ansökan är giltig i tre månader. Det sista giltighetsdatumet framgår av e-postmeddelandet som bekräftar att vi har mottagit din ansökan.