Bild
Kuvassa on kiinteistön pihalla oleva tupakointipaikka.

Rökningsregler för bostäder och fastigheter

För tillfället är en del av våra fastigheter rökfria och en del har restriktioner för rökning. Rökning har begränsats från och med 2010.

Alla våra nyare objekt är rökfria. Rökfri fastighet innebär att rökning är förbjudet i bostäderna, på balkongerna, på bostädernas uteplatser, i fastighetens inomhusutrymmen och på dess gårdsområde. Rökning är endast tillåtet på angivna rökplatser.

Kom ihåg att rökningsreglerna också gäller dina gäster.

Rökningsreglerna står i hyreskontraktet

Rökning i bostaden är förbjudet om hyreskontraktet förbjuder rökning. Kontrollera vad som står i kontraktet om din bostad. 

Fastigheter som renoverats efter 2009

Rökning är förbjudet i bostäderna, på balkongerna och i fastighetens inomhusutrymmen samt på fastighetens gårdsområde med undantag av en eventuell rökplats som reserverats för detta. 

Fastigheter som färdigställts efter 2009

Rökning är förbjudet i bostäderna, på balkongerna och i fastighetens inomhusutrymmen samt på fastighetens gårdsområde med undantag av en eventuell rökplats som reserverats för detta. 

Fastigheter som färdigställts senast 2009

Rökning i bostaden är förbjudet om hyreskontraktet förbjuder rökning.

Om du röker säkerställ att tobaksröken inte stör de andra hyresgästerna. Kom ihåg att fimpa cigaretterna och samla fimparna i en askkopp eller någon annan behållare som är avsedd för dem. Fimpar som inte har släckts ryker, vilket luktar illa och kan orsaka brand.

Vanliga frågor om rökning

Gäller restriktionerna också e-cigaretter?

Restriktionerna för rökning gäller även vattenpipa, örtcigaretter och e-cigaretter enligt tobakslagen 549/2016.

Varför får min granne röka på sin balkong även om det i mitt hyreskontrakt står att rökning på balkongen är förbjuden?

Våra hyresgäster har tecknat hyreskontrakt under olika årtionden och därför finns det skillnader i dem. Om ditt bostadshus inte är helt rökfritt kan din granne ha ett gammalt hyreskontrakt som tillåter rökning på balkongen. 

Du hittar reglerna och restriktionerna för din fastighet på vår webbplats genom att söka ditt bostadshus med adressen. I fastighetens basuppgifter anges huruvida fastigheten är rökfri. 

Vad kan jag göra om min granne inte följer rökningsreglerna vid en rökfri fastighet?

Om någon röker i bostaden eller balkongen, i allmänna utrymmen i ett rökfritt hus eller på den tillhörande lekplatsen, är det fråga om ett kontraktsbrott. Du kan göra en störningsrapport till Esbo Bostäder om rökningen.

Vad händer om man bryter mot rökningsreglerna?

Kostnaderna för reparation av skador orsakade av rökning räknas inte till normalt slitage och de debiteras alltid av hyresgästen. Dessutom kan rökning i strid mot villkoren i hyreskontraktet leda till upphörande av hyreskontraktet.