Affärsverksamhet

Vi är en pålitlig och säker hyresvärd, och vårt mål är att bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad för kommande generationer.

Som den största hyresvärden i Esbo äger vi mer än 17 000 bostäder i olika delar av Esbo. Vi strävar efter att starta byggandet av 400 nya, prisvärda bostäder varje år.

Vi arbetar enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär att hyresintäkterna går tillbaka till de boende då vi renoverar, reparerar och underhåller husen, gårdarna och den övriga bostadsmiljön.

Vi hyr ut bostäder med gott förhållande mellan pris och kvalitet. Vardagen i våra bostäder är smidig, man trivs och vill bo i dem länge. Vi håller bostäderna hyrda så att vår ARA-hyresnivå även i fortsättningen kommer att ligga betydligt lägre än marknadshyran.

Byggherreverksamhet och fastighetsutveckling

Vi bidrar till stadens utveckling genom att bygga bostäder enligt behoven i Esbo som håller på att urbaniseras och växa invånarmässigt.

Uthyrningsverksamheten

Vi äger för tillfället nästan 17 000 bostäder i olika delar av Esbo.

Vi arbetar enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär att hyresintäkterna går tillbaka till de boende då vi renoverar, reparerar och underhåller husen, gårdarna och den övriga bostadsmiljön.