Parkering

Om du vill reservera en bilplats eller säga upp eller ändra din bilplats, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Du kan reservera en bilplats eller fråga om lediga platser genom att kontakta Esbo Bostäders kundtjänst. Om det inte finns några lediga platser kan du anmäla dig till en kö för att få en bilplats senare. En del av parkeringsplatserna i våra fastigheter finns i ett parkeringshus eller garage, en del har värmestolpar, och en del är kalla.

Vi ingår ett bilplatskontrakt med huvudhyresgästen. När bilplatskontraktet har ingåtts får du ett parkeringstillstånd från servicebolaget, samt en nyckel till värmestolpen och/eller parkeringshuset, om de behövs på din bilplats. För servicebolaget behöver du en bekräftelse på bilplatskontraktet samt ett identitetskort.

I många av våra fastigheter är det möjligt att köpa en laddningsstation för el- och hybridbilar. För närvarande erbjuder vi bara långsam laddning (effekt 1,8 kW), som dock kan ladda mer än 100 km räckvidd över natten, vilket är tillräckligt bra för de flesta hybridbilar. Läs mer och beställ laddning på https://eparking.fi/en/espoonasunnot

Vid byte av en ny laddare till en värmestolpe för el- eller hybridbilar ingår även ett nytt, något annorlunda bilvärmeuttag i den intilliggande bilplatsen. Uttaget innehåller ett s.k. pollettlås som fungerar med exempelvis en kundvagnspollett eller ett mynt. Det behövs därför ingen ny nyckel. Anvisningar för användning och justering av uppvärmningstiden finns inuti kåpan.

Hyran av en bilplats beror på om det är en kall plats, en plats med en värmestolpe eller en plats i ett garage eller parkeringshus. Hyran av bilplatsen betalas i samband med betalningen av bostadens hyra.

Byte av parkeringsplats

Om du vill byta bilplats, ring vår kundtjänst eller skicka ett e-postmeddelande till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.

Uppsägning av parkeringsplats

Om du vill säga upp din parkeringsplats kan du göra det med detta formulär (bara på finska). Alternativt kan du också säga upp din parkeringsplats genom att skicka ett e-postmeddelande till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi. Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på uppsägningen via e-post när din uppsägning har behandlats.

Uppsägningstiden för parkeringsplatsen är en kalendermånad. Det innebär att du kommer att faktureras för hela kalendermånaden efter uppsägningsdatumet. Till exempel, om du säger upp din parkeringsplats mellan den 1:a och 31:a maj, kommer avtalet att upphöra den 30:e juni.

Om du har fått en parkeringstillstånd, en nyckel till en värmestolpe eller en nyckel till en parkeringsgarage, vänligen returnera dem till underhållsföretaget eller den ansvariga enheten för nyckelhantering. Den specifika enheten och deras kontaktinformation kommer att anges i uppsägningsbekräftelsen du får.

Gästparkering

Gästplatserna är endast avsedda för korttidsanvändning av invånarnas gäster. I de flesta fall kan man parkera på gästplatser i fyra timmar och det kräver användning av en parkeringsskiva. I vissa av våra fastigheter behöver gäster att ha ett separat gästparkeringstillstånd. Du kan ansöka om långvariga gästplatser på servicebolaget.

Se till att du inte lämnar bilen på farleder, särskilt räddningsvägen. En felparkerad bil kan förhindra underhålls- eller räddningsåtgärder, till exempel vid brand.

Kom ihåg att endast besiktigade och försäkrade bilar kan parkeras på våra bilplatser. Det är förbjudet att parkera en husbil, husvagn, släpvagn eller lastbil på våra bilplatser.

Vintervård av en egen bilplats är på den boendes ansvar. Servicebolaget plogar och sandar farlederna, men snöröjning och sandning av en egen bilplats är på den boendes ansvar.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor. 

Kontaktuppgifter till servicebolag

Lämna alltid in felanmälan till din fastighets servicebolag.

Ordningsregler

Ordningsregler har upprättats för att trygga invånarnas boendetrivsel och hemfrid.

Gemensamma utrymmen

Var och en av oss kan bidra till trivseln i de gemensamma utrymmena i huset.