Bild
Kuvassa rivistö parkkiruutuihin pysäköityjä autoja.

Parkering

Hos oss kan du hyra olika slags bilplatser. En del av bilplatserna vid våra fastigheter finns i parkeringshus, en del har värmestolpar och en del är kalla.

Att hyra bilplats

Om du vill reservera en bilplats, gör det helst med denna blankett. Du kan också hyra en bilplats genom att ringa vår kundtjänst.

Vi kontaktar dig via e-post när vi har behandlat din reservation. Om det inte finns några lediga platser, meddelar vi dig detta via e-post och ställer dig i bilplatskön. Vi kontaktar dig när en plats blir ledig.

Vi ingår ett avtal om bilplatsen med bostadens huvudhyresgäst. När avtalet om bilplats har ingåtts får du ett parkeringstillstånd från servicebolaget samt en nyckel till värmestolpen och/eller parkeringshuset, om dessa behövs på din bilplats. För servicebolaget behöver du en bekräftelse på avtalet om bilplats samt en identitetshandling.

Kom ihåg att endast besiktigade och försäkrade bilar får parkeras på våra bilplatser. Det är förbjudet att parkera en husbil, husvagn, släpvagn eller lastbil på våra bilplatser.

Håll räddningsvägarna fria och lämna inte bilen på passager. En felparkerad bil kan förhindra underhålls- eller räddningsåtgärder, till exempel vid brand.

Priserna för bilplatserna för Esbo Bostäders hyresgäster i lägenheter och lokaler, från och med 1.1.2024

Hyran av bilplatsen betalas i samband med betalningen av bostadens hyra. Priset för bilplatsen beror på vilken typ av plats det är fråga om. 

Pris 15 €/mån.

 • Bilplats utan värmestolpe
 • Plats för moped
 • Bilplats utan värmestolpe på ytterdäck

Pris 20 €/mån.

 • Bilplats med värmestolpe
 • Bilplats för elbil utomhus
 • Bilplats med värmestolpe på ytterdäck
 • Bilplats för elbil på ytterdäck

Pris 30 €/mån.

 • Bilplats utan värmestolpe under tak
 • Bilplats utan värmestolpe i parkeringshus

Pris 45 €/mån.

 • Bilplats med värmestolpe under tak
 • Bilplats för elbil under tak
 • Bilplats utan värmestolpe i slutet parkeringshus
 • Bilplats med värmestolpe i parkeringshus
 • Bilplats för elbil i parkeringshus

Pris 50 €/mån.

 • Bilplats med värmestolpe i slutet parkeringshus
 • Bilplats för elbil i slutet parkeringshus

Pris 60 €/mån.

 • Bilplats med värmestolpe i slutet parkeringshus (nybyggnadsobjekt)
 • Bilplats för elbil i slutet parkeringshus (nybyggnadsobjekt)

Pris 100 €/mån.

 • Bilplats i garage

Byte av bilplats

Om du önskar byta bilplats, ring vår kundtjänst eller skicka oss e-post till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.

Uppsägning av bilplats

Om du önskar säga upp din bilplats, kan du göra det med denna blankett (på finska).

Vid behov kan du också säga upp din bilplats genom att skicka oss e-post till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi. Vi skickar dig en skriftlig bekräftelse av uppsägningen till din e-post när vi behandlat din uppsägning.

Uppsägningstiden för bilplatserna är en kalendermånad. Det innebär att vi fakturerar dig för nästa, hela kalendermånad som följer efter uppsägningsdagen. Exempelvis upphör avtal om bilplatser som sägs upp under perioden 1–31 maj att gälla 30 juni.

Om du har haft ett parkeringstillstånd eller nyckel till värmestolpe eller till parkeringshus, ska du återlämna dessa till servicebolaget eller den instans som sköter nyckelförvaltningen. Vem denna instans är och kontaktuppgifterna meddelas i bekräftelsen av uppsägningen.

Laddning av el- och hybridbilar

I många av våra objekt finns det möjligt att hyra laddplats för el- och hybridbilar. Vi erbjuder långsam laddning (effekt 1,8 kW), som kan ladda mer än 100 km räckvidd över natten. Mer information om laddmöjligheterna och -priserna finns på eparking.fi/fi/espoonasunnot. På samma sida kan du också boka laddning.

Det är absolut förbjudet att ladda el- och hybridbilar på vanliga värmestolpar.

Gästplatser

Gästplatserna är endast avsedda för korttidsanvändning av invånarnas gäster. I de flesta fallen får man parkera på gästplatser i fyra timmar och på dessa platser ska parkeringsskiva användas. I vissa av våra fastigheter behöver gästerna ha ett separat gästparkeringstillstånd. Du kan ansöka om långvariga gästplatser hos servicebolaget.

Vinterunderhåll av bilplatsen

Vinterunderhållet av den egna bilplatsen sköts av den boende. Servicebolaget plogar och sandar passagerna, men snöröjning och sandning av den egna bilplatsen är på den boendes ansvar.