Våra fritt finansierade böstäder

Majoriteten av våra bostäder är statligt subventionerade ARA-bostäder. Vid urvalet av hyresgäster tas hänsyn till sökandens bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Du kan bekanta dig med våra ARA hem här.