Bild
Kuvassa kolme tyttöä pelaa palloa pihalla.

Gård

I bästa fall är husets gemensamma gårdsområde en mötesplats för de boende, där de trivs och tillbringar tid tillsammans.

Utveckling av gården på eget initiativ

Om din gröna tumme kliar och du vill syssla med något på den gemensamma gården i huset, vänligen kontakta din fastighets boendekommitté. Idéer till utveckling av gemensamma utrymmen går alltid igenom boendekommittén, som kan föra idéerna vidare till fastighetens disponent. Om invånarna vill till exempel plantera blommor på en gemensam gård eller skaffa planteringslådor, måste boendekommittén komma överens om det med disponenten.

Talkon

I många av våra fastigheter organiserar boendekommittén gårds- och städtalkon för de boende för att städa gårdsområdena.

Flaggning

Vi flaggar vid våra fastigheter på officiella flaggdagar samt på etablerade flaggdagar i kalendern. Servicebolaget ansvarar för att flagga vid våra fastigheter.

Om en invånare behöver ordna en sorgeflaggning kommer ärendet att överenskommas med servicebolaget. Att ordna en sorgeflaggning på döds- och begravningsdagen är kostnadsfritt för våra invånare.

Spelregler för en bekväm och säker gård

Låt oss tillsammans hålla gårdsområdena mysiga, snygga och säkra.

Gårdarna är gemensamt område, så förvara inte dina saker där och efter att ha använt dina egna saker, vänligen hämta dem från gården. Samma sak gäller för barnleksaker. Lekplatsen är för barn. Var vänlig och ta inte ditt husdjur dit.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilar på våra gårdar.

Grillning

Många av våra flervåningshus har ett grilltak som kan användas av alla invånare. Vissa av fastigheterna har en grill som kan lånas av boendekommittén.

Glöm inte att ta hand om brandsäkerheten! Och kom ihåg, även när du grillar på ljusa sommarkvällar, att ge dina grannar nattro kl. 22–7.

Användningen av el- och gasgrillar är tillåten på radhusgårdar, förutsatt att det inte stör grannarna. Av brandsäkerhetsskäl ska grillen placeras minst fyra meter från husets vägg.

På balkongen och gården av ett loftgångshus får endast elgrill användas, och den bör placeras på ett tillräckligt avstånd från väggar och fönster för säkerhets skull. Grillaren ansvarar också för att se till att rök eller lukt som uppstår vid grillningen inte hamnar i fastighetens ventilationssystem.

Simbassänger och plaskdammar

Simbassänger och större plaskdammar är inte tillåtna på bostädernas gårdsområden. På bostadens gårdsområde tillåts dock en liten plaskdamm för barn eller husdjur att kyla ner. Plaskdammen får inte vara större än 200 cm i diameter och djupare än 40 cm.

Den som installerar plaskdammen ansvarar för att den inte medför fara för någon.

Rastning av husdjur

Det är förbjudet att låta hundar, katter och andra husdjur springa lösa, så håll ditt husdjur kopplat. Husdjur får inte alls tas med till exempel till lekplatser för barn, allmänna badstränder eller motionsspår.

Vänligen rasta ditt husdjur utanför gårdsområdet och ta bort ditt husdjurs efterlämningar. Hund- och kattavföring ska läggas i en sluten påse i kärlet för blandat avfall. Efterlämningarna utgör en hälsorisk exempelvis på lekplatser och i sandlådor för barn. Husdjuret ska även låtas kissa utanför gårdsområdet.

Om ett husdjur rör sig fritt utan ägare, kan det fångas. Husdjuret ska då tas till sin ägare eller ett hittedjurshem.

Fyrverkerier

Att skjuta fyrverkerier får inte medföra fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom, så skjut inte fyrverkerier på gården eller i närheten av byggnader.

Vilda djur

Fåglar och andra vilda djur får inte matas på gårdsområdet. Vid sidan av andra djur, lockar maten också råttor. Dessutom orsakar spillning från fåglar och andra djur nedsmutsning och kan utgöra en sjukdomsrisk. Av samma anledning ber vi dig att inte bygga boplatser för igelkottar och andra vilda djur på gården.

Rökning

Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen. Rökning är endast tillåtet på angivna platser i fastigheter som färdigställts eller renoverats efter 2009. Rökförbudet gäller även vattenpipa, örtcigaretter och e-cigaretter (enligt tobakslagen 549/2016).