Bild
Kuvassa palovarottimeen vaihdetaan patteria.

Brandsäkerhet

Varje dag bryter en brand ut i åtta finländska hem. Se till att ditt hem är brandsäkert och att du kan vid behov hantera förstahandssläckningen och lämna den brinnande bostaden.

Brandvarnare

En fungerande brandvarnare är en billig livräddare. Enligt lagen måste varje bostad ha en brandvarnare. Den boende är ansvarig för att skaffa den och hålla den i gott skick.

Det är också bra att ha primärsläckningsutrustning hemma. Åtminstone en brandfilt hör till standardutrustningen i varje hem. Håll släckningsutrustningen lättillgänglig och lär dig att använda den.

Rätt plats för en brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare på varje våning för varje påbörjad 60 m2 boyta. Brandvarnaren ska placeras i varje sovrum och på de färdvägar genom vilka bostaden kan utrymmas.

Rätt plats för brandvarnare är i den centrala delen av taket vid en punkt där brandgaser kan spridas obehindrat. Placera inte apparaten i fuktiga utrymmen eller framför ventilationskanaler.

Se placeringsanvisningarna som medföljer brandvarnaren för en lämplig plats.

Håll brandvarnaren i gott skick

Det är alltid den boendes ansvar att se till att brandvarnaren fungerar, oavsett vem som köpt den.

 • Testa brandvarnarnas funktion en gång i månaden och när du har varit borta från hemmet länge.
 • Byt ut batterierna på alla brandvarnare minst en gång per år, till exempel på den nordiska brandvarnardagen den 1 december.
 • Byt ut batteriet omedelbart om brandvarnaren börjar pipa då och då.
 • Byt ut brandvarnaren om den inte fungerar trots batteribyte.
 • Nätdrivna brandvarnare har också ett batteri som ersätts av ett servicebolag.
 • Även nätdrivna brandvarnare har ett batteri som byts av servicebolaget (kontakta din fastighets servicebolag).
 • Byt ut brandvarnarna i hemmet efter 5–10 år.

Trappor, gemensamma utrymmen och färdvägar

Om det börjar brinna i lägenheten fungerar trapphuset vanligtvis som en utrymningsväg. Föremål som blockerar utrymningsvägen, ökar brandbelastningen och är i vägen för släckning av branden får därför inte förvaras där.

 • Förvara inte cyklar, barnvagnar eller andra föremål i korridorer.
 • Inga eldfängda eller farliga ämnen får förvaras i husets gemensamma utrymmen.
 • Gångvägar till huset, särskilt räddningsvägar, ska hållas fria. De får inte hindras av felparkering eller på annat sätt.
 • Planera gärna utrymningsvägar från din bostad i förväg.
 • Kom ihåg att balkongen också kan behöva användas som utrymningsväg. Därför är det viktigt att inte förvara några extra föremål på balkongen.

Elapparater

En påglömd, felaktig eller felinstallerad elapparat kan orsaka brand.

Se till säkerheten hos elapparater.

 • Ha alla elapparater installerade och reparerade av fackmän.
 • Använd inte felfungerande elapparater eller en trasig elsladd.
 • Tillåt lite utrymme runt kylskåpet, frysen och TV:n för att möjliggöra ventilation.
 • Damm samlas utanför apparater och måste dammsugas då och då.
 • Placera armaturen och andra elapparater som värms upp så att de inte utgör någon brandfara.
 • Lämna inte maten på spisen obevakad.
 • Täck inte över elektriska värmeelement eller extravärmare.
 • När du kopplar loss en elapparat från uttaget, dra i stickproppen – inte i sladden.
 • Vänligen använd inte en lampa som är kraftfullare än den som är markerad på apparaten.

Bastu

Kom ihåg också att ta hand om brandsäkerhet i bastun.

 • Torka inte tvätten i närheten av bastuugnen, inte ens när ugnen är avstängd.
 • Se till att det inte finns något eldfarligt i närheten av ugnen när du börjar värma bastun.
 • Om du upptäcker ett problem med ugnen, vänligen lämna in en felrapport till servicebolaget.

Ljus och marschaller

Ett ljus skapar stämning men är en brandsäkerhetsrisk när det är obevakat.

 • Lämna därför aldrig levande ljus obevakade. Om du är den sista som lämnar rummet, släck ljusen.
 • Bränn ljus endast på en obrännbar yta.
 • Bränn inte ljus nära brännbart material, på en bokhylla eller ovanpå en elapparat.
 • Lämna inte ditt barn eller husdjur ensam nära ett brinnande ljus.
 • Förvara eldredskap utom räckhåll för barn.
 • Marschaller får inte brännas på balkongen, på verandan eller under tak.

Rökning

Rökning i lägenheten är förbjudet, om hyreskontraktet förbjuder rökning. Om det är tillåtet att röka i lägenheten och du röker inomhus, var särskilt försiktig.

 • En glödande cigarett antänder lätt en brand som producerar giftiga gaser. Rökning på sängen eller soffan är riskabelt eftersom rökaren kan somna medan cigaretten fortfarande glöder.
 • Fimpar får inte kastas ut från balkongen, eftersom de kan hamna på lägre balkonger eller utgöra en brandrisk om de till exempel träffar torrt gräs.
 • Glöm inte att följa fastighetens regler om du röker utomhus. En fimp på marken kan sätta en markbrand på en torr sommar.