Gemensamma utrymmen

Var och en av oss kan bidra till trivseln i de gemensamma utrymmena i huset. Vänligen lämna de gemensamma utrymmena i ett sådant skick att det också är trevligt för andra invånare att använda dem.

Om du upptäcker utbrända lampor eller något annat som borde repareras i de gemensamma utrymmena, lämna in en felrapport till husets servicebolag. När du lämnar ett låsbart utrymme, se också till att dörren till utrymmet är låst och fönstren är stängda. Kom ihåg att rökning är förbjudet i gemensamma utrymmen. Observera att det eventuellt bor allergiker i huset. Därför är det inte tillåtet att ta med husdjur till bastuutrymmena, tvättstugan eller torkrummet.

Miljöbod

Sortering och återvinning av avfall ligger i allas intresse. När du sorterar rätt investerar du i en hållbar framtid. När avfallet har sorterats kan det levereras för återvinning.

Klubbrum

I klubbrummen är det möjligt att ordna gemensamma aktiviteter för husets invånare, till exempel barnkalas, läsecirklar, julfester eller basarer.

Tvättstuga

Tvättstugan i din egen fastighet är tillgänglig under dagen och dess användning är kostnadsfri.

Gård

I bästa fall är husets gemensamma gårdsområde en mötesplats för de boende, där de trivs och tillbringar tid tillsammans.

Trapphus och hiss

Det är viktigt att inga cyklar, barnvagnar eller andra föremål förvaras i trapphuset. De utgör en brandsäkerhetsrisk och kan blockera passagen.

Parkering

Hyran av en bilplats beror på om det är en kall plats, en plats med en värmestolpe eller en plats i ett parkeringshus. Hyran av bilplatsen betalas i samband med betalningen av bostadens hyra.

Bastu

Om din fastighet har en gemensam bastu kan du boka bastutiden på servicebolaget. Den gemensamma bastutiden är avsedd för alla.

Förrådsutrymmen

De flesta hus har gemensamma förvaringsutrymmen för idrotts- och friluftsutrustning för invånare samt låsbara förråd för invånarnas egna föremål.
 

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor. 

Kontaktuppgifter till servicebolag

Lämna alltid in felanmälan till din fastighets servicebolag.