Bild
Mies istuu tuolissa ja käyttää tablettia hakeakseen vuokra-asuntoa.

Söka bostad

Största delen av våra hyresbostäder är statligt stödda ARA-hyresbostäder. Valet av hyresgäster baseras på lag och tar hänsyn till sökandes behov av bostad, förmögenhet och inkomster. Vi använder inte ett kösystem, men strävar efter att erbjuda bostäder till dem som behöver dem mest. Vi ber att du bekantar dig noggrant med webbsidorna nedan innan du fyller i en ansökan.

Vi införde en ny ansökningsblankett i mars 2024 

Om du fyllde i en bostadsansökan från den 1 januari till den 12 mars 2024, har dess giltighet upphört. Fyll i en ny ansökan, om det fortfarande är aktuellt för dig att söka bostad. Den sparas i det nya systemet och är giltig i tre månader.


Vi svarar inte på förfrågningar om ansökningar via telefon eller e-post och vi kan inte ge preliminär information om ansökningarna. Vi behandlar alla sökande lika i urvalet av hyresgäster, och att kontakta kundservice påverkar inte hastigheten på att få en bostad.