Förmögenhetsgränser

Hyresbostäder byggda med statligt stöd har förmögenhetsgränser. Bostäderna kan hyras ut till sökande vars förmögenhet inte överskrider gränsen. Som förmögenhet räknas alla sökandes sammanlagda förmögenhet.

Som förmögenhet räknas till exempel ägarbostad, egnahemshus, stuga, tomt och värdepapper. I samband med bostadserbjudan ber vi dig om en tillförlitlig bedömning av din egendoms försäljningsvärde samt en redogörelse av dina skulder. En prisvärdering av en ägarbostad kan du be en fastighetsmäklare om.

I en situation då en person som flyttar till Esbo på grund av arbete, men har en ägarbostad på annan ort, beaktas inte alltid den bostaden i bedömningen av förmögenheten. Som orsak kan bedömas det långa avståndet mellan ägarbostaden och arbetsplatsen eller dåliga kommunikationer.

Förmögenhetsgränser som följs i Esbo baserat på antalet boende i den sökandes hushåll:

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
81 000 € 101 000 € 135 000 € 145 000 € 155 000 €

Om det bor fler än fem personer i den sökandes hushåll höjs förmögenhetsgränsen med 10 000 euro per person.

Om din förmögenhet överskrider gränsen, beaktar vi din ansökan i valen av boende till våra fritt finansierade bostäder där förmögenhetsgränser inte tillämpas. Observera att sådana bostäder är färre till antalet än ARA-hyresbostäderna med måttliga hyresnivåer.

Skulder och kreditupplysning

Vi gör en kreditupplysning på alla sökande. Hyresskulder och andra skulder kopplade till boende påverkar möjligheten att få en bostad.

När du får en bostad

När vi hittar ett hem till dig får du ett bostadserbjudande. Efter det får du möjlighet att bekanta dig med bostaden och tacka ja till erbjudandet.