Invånargemenskap

Välkommen med i boendeverksamheten för att påverka frågor som gäller ditt boende! Varje invånare i Esbo Bostäder har möjlighet att delta i gemensamma evenemang och påverka bekvämligheten i boendet.

Delta i boendeverksamheten

I boendeverksamheten kan du vara med och påverka. Boendeverksamheten är en mångsidig verksamhet till förmån för bostadsmiljön där även små handlingar spelar en roll.

Asukashallinto

Asukashallintoon kuuluvat asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, asukastoimikunnat ja piirineuvostot. 

Samförvaltningsstadgan

Den formella aspekten av boendeverksamheten definieras i lagen om samförvaltning i hyreshus och den kompletterande samförvaltningsstadgan.

Talkon

I talkon kan alla påverka trivseln i sin egen boendemiljö och lära känna sina grannar.
 

Asukaskoulutukset ja -tilaisuudet

Tarjoamme koulutusta useimpiin asukastoiminnan tehtäviin. 

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor.