Samförvaltningsstadgan

Den formella aspekten av boendeverksamheten definieras i lagen om samförvaltning i hyreshus (16.7.1990/649) och den kompletterande samförvaltningsstadgan.

Målet med samförvaltning är en högklassig och funktionell fastighet, förmånlig hyra, ett fungerande, tryggt och tolerant boendesamhälle och god boendetrivsel.

Samförvaltningsstadgan återspeglar företagets boendeförvaltningsorgan och deras funktioner.

Asukashallinto

Asukashallintoon kuuluvat asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, asukastoimikunnat ja piirineuvostot. 

Invånargemenskap

Varje invånare i Esbo Bostäder har möjlighet att delta i gemensamma evenemang och påverka bekvämligheten i boendet.