Toimet asunnottomuuden torjumiseksi

Kun elämässä tulee eteen haasteita, oma koti tarjoaa turvallisen lähtökohdan valoisamman tulevaisuuden rakentamiseen.

Torjumme asunnottomuutta ja sen uhkaa tarjoamalla vuokranmaksun kanssa kamppaileville asukkaillemme talousneuvontaa, huomioimalla  asukasvalinnassa kiireellisessä asunnon tarpeessa olevia sekä osoittamalla vuosittain kaupungin kanssa sovitun määrän asuntoja asunnottomille.

Toimimme asunto ensin -periaatteen mukaisesti: ihmisellä tulee ensin olla asunto, jotta muita ongelmia voidaan ratkoa.

Vastaanotamme vuosittain lähes 30 000 hakemusta. Pyrimme asukasvalinnassa nappaamaan kiinni erityisesti sellaisista asiakkaista, jotka ovat vaarassa joutua asunnottomaksi.

Vuonna 2019 tarjosimme lähes 200 asuntoa asunnottomille asunnonhakijoille, ja  asunnon sai kauttamme yli 1000 erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevaa hakijaa.

Yhteistyössä on voimaa

Talousongelmien ja asunnottomuuden ehkäisy edellyttää tiivistä yhteistyötä niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa verkostoissa.

Vaihdamme tietoa esimerkiksi sosiaalitoimen, väliaikaismajoitusta tarjoavien toimijoiden, turvakotien sekä talous- ja velkaneuvonnan kanssa, jotta ymmärrämme paremmin asunnottomuuteen johtavia tilanteita ja osaamme arvioida avun tarpeen oikein. Olemme myös mukana Espoon kaupungin asunnottomuutta ehkäisevissä pyrkimyksissä.

Kun elämä heittää eteen haasteita, autamme asukkaita löytämään verkostostamme oikean tahon, jonka puoleen kääntyä. Verkostoomme kuuluu yli 30 toimijaa Espoon  kaupungin  aikuis-  ja lapsiperhesosiaalityöstä seurakuntiin ja yhdistyksiin. Yhteistyömme eri toimijoiden kanssa on toimivaa ja tuloksekasta.

Näin haet asuntoa

Voit hakea vuokra-asuntoa verkkosivujemme sähköisellä lomakkeella. Ensin on kuitenkin hyvä lukea, mitä hakemisessa täytyy ottaa huomioon.

Valintakriteerit

Käytössämme ei ole jonotusjärjestelmää, vaan asukasvalinta perustuu tarveharkintaan. Otamme huomioon esimerkiksi asunnon tarpeen kiireellisyyden.