Pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi

Espoon Asunnot on ollut mukana kiinteistöalan yhteisessä vuokra-asuntoyhteisöjen vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa VAETS:ssa jo yli kymmenen vuotta.

Liityimme vuonna 2010 kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvaan vuokra-asuntoyhteisöjen VAETS-toimenpideohjelmaan. Kun sopimuskausi vuonna 2016 päättyi, meidät palkittiin kunniamaininnalla ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnastamme sekä tunnollisesta sitoutumisestamme Kiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen vuosina 2010–2016.

Uusi VAETS-kausi alkoi vuoden 2017 alussa ja ulottuu vuoden 2025 loppuun. Tavoitteena on vähentää kokonaisenergiankulutusta 12 824 MWh eli 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä

Kuvassa on energiatehokkuusjärjestelmät-logoOlemme tehneet mittavia investointeja, jotka ovat olleet myös taloudellisesti kannattavia. Vuosina 2017–2020 toteutettujen toimenpiteiden voimassa oleva energiasäästövaikutus on 12 164 MWh/a. Vuoden 2020 välitavoitteen 6840 MWh/a olemme ylittäneet reippaasti, ja vuoden 2025 tavoitteesta puuttuu enää 660 MWh/a.

Rakennusten suurin energiankuluttaja on lämmitys. Kaikkien kohteidemme ylilämmityksen leikkaaminen on tuonut suurimmat säästöt.

Tekoälyä lämmityksensäätöön

Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen on tehokas tapa pienentää hiilijalanjälkeä.

Arjen ympäristöteot

Omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa hiilijalanjälkeemme huomattavasti.