Bild
Kuvassa löylykiulu saunan lauteilla

Trygg användning av lägenhetsbastu

För många är bastun en plats där man hittar lugnet och tvättar sig ren. Trygg användning av bastun förutsätter att man tänker på brandsäkerheten i alla situationer.

Brandsäkerheten i lägenhetsbastun är den boendes ansvar och brandsäkerheten kommer från att man använder bastun korrekt. I bastun får man inte förvara saker som inte hör hemma där. Bastun är avsedd för bastubad, inte att användas som förråd eller för att torka tvätten.

Den som har en bastu i bostaden bör beakta följande:

  • Det är förbjudet att torka tvätt i bastun, också när bastuaggregatet inte är på.
  • När man värmer bastun ska man säkerställa att det inte finns brandfarliga saker i bastun eller på laven.
  • När man har bastat klart ska man stänga av aggregatet via styrpanelen.
  • Fel på bastuaggregatet ska anmälas till servicebolaget. Ett defekt bastuaggregat får inte användas.

Om bastuaggregatet slås på av misstag eller oavsiktligt, kan det uppstå en brand i material som inte hör hemma i bastun. Om du vill kan du slå från säkringen till bastuaggregatet i lägenhetens proppskåp. Då kan bastuaggregatet inte bli varmt av misstag. Bastun får inte användas för andra ändamål trots att säkringen är frånslagen.

Bastun är avsedd för bastubad, inte att användas som förråd eller för att torka tvätten.

Endast en brandvarnare som fungerar kan rädda liv

Brandvarnaren är obligatorisk i alla våra lägenheter. I våra nyare lägenheter och lägenheter som totalrenoverats är brandvarnaren kopplad till elnätet. Även i äldre bostäder ska det finnas en batteridriven brandvarnare. Om den boende upptäcker i samband med flytten att lägenheten saknar brandvarnare, ska detta anmälas till servicebolaget.

Den boende ansvarar för att kontrollera brandvarnarens funktion. Den boende ansvarar också för att byta batterierna. Du kan testa funktionen genom att trycka på brandvarnarens testknapp. Testa brandvarnarnas funktion en gång i månaden och när du har varit borta hemifrån en längre tid.

 

Brandsäkerhet