Bild
Maisema Espoon kaupunginosan Karhusuon alueelta.

Skulder och kreditupplysning

Innan vi erbjuder en bostad till någon utför vi en kreditupplysning gällande alla fullvuxna sökanden i kreditupplysningsregistret hos Suomen Asiakastieto Oy. Om du har betalningsanmärkningar, läs den här sidan innan du skickar in en bostadsansökan.

Vi erbjuder inte en bostad till en sökande som till exempel har oförklarade hyresskulder eller andra boenderelaterade skulder. Om du har skött dina tidigare hyresskulder ber vi dig att lämna in ett intyg över betalda skulder från hyresvärden eller inkasseringsbyrån. Betalningsanmärkningar utgör inget hinder för erhållande av bostad om de är ringa eller om försummelserna inte är återkommande.

Den sökande kan alternativt lämna in en avbetalningsplan för betalning av skulder tillsammans med en tillförlitlig part och även lämna in kvitton av de tre senaste månadernas avbetalningar. En tillförlitlig part kan till exempel vara rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning eller utsökningsmyndigheten. Betalningsavtalen hanteras dock alltid från fall till fall. Observera ändå att du inte får ha obetalda hyresskulder hos Esbo Bostäder.