Målsättning och värden

Målsättningen och värdena är grunden för allt vi gör. Målsättningen stöder våra strategiska mål och värdena uttrycker vad som är viktigt för oss i vår verksamhet.

Vårt mål är att vara den bästa hyresvärden i Esbo

Detta innebär att förhållandet mellan pris och kvalitet för våra bostäder ska vara marknadens bästa och att vi är ett välkänt och eftertraktat alternativ för dem som söker bostad. Vi ska producera en god kundupplevelse och bygga, utveckla och underhålla våra fastigheter på ett professionellt sätt. Vi är en eftertraktad arbetsgivare och agerar ansvarsfullt.

Bild

Värden är hörnstenen i vår verksamhet

Värdena styr såväl våra interna relationer som våra intressentrelationer och de hjälper oss att hitta de bästa sätten att uppnå våra mål.

Viljan att betjäna

Vi vill erbjuda våra kunder – både interna och externa – en god serviceupplevelse. Detta innebär att vi frågar, lyssnar och förstår kunden och tar hänsyn till kundperspektivet i alla våra beslut. Vi ser också till att våra partner förbinder sig till våra värden. 

Framgångens glädje

Vi kommer att lyckas tillsammans genom samarbete. Vi tar itu med och får saker gjorda. Vi arbetar på ett målinriktat och lösningsorienterat sätt och visar vår uppskattning genom att ge feedback till varandra. Vi tillåter misstag och lär oss av dem.

Hållbara åtgärder

Vi är en pålitlig och uppskattad partner och arbetsgivare. Vi tar hand om personalens arbetsförmåga och ork och vårt beslutsfattande är långsiktigt, konsekvent, öppet och transparent. Vi arbetar för hållbar utveckling genom att bygga och underhålla fastigheterna på livscykelbasis.

Etiska principer

Etiska principer gäller alla: ledningen, förmännen och de anställda.

Strategi

Vårt uppdrag är att främja våra kunders välbefinnande och Esbo stads konkurrenskraft.