Boendeförvaltning

Boendeförvaltningen på Esbo Bostäder består av ett boendeombud anställd av företaget, två valda företrädare för invånarna i styrelsen, samarbetsorganet AHJO, boendekommittéer och områdesråd för fastighetsområdena. Boendeombudet samordnar verksamheten och utbildningen inom boendeverksamheten.

Esbo Bostäder erbjuder utbildning för de flesta uppgifter inom boendeverksamheten. Uppgifter och organ har också varit föremål för en Samförvaltningsstadga som sätter spelreglerna för hur man ska arbeta med fastigheter och hur man ska föra saker och ting framåt.

Boendemöte

Det högsta beslutande organet för boendeverksamheten är mötet för de boende i fastigheten, som sammanträder minst en gång om året och väljer en boendekommitté. 

Boendekommitté

Boendekommittén har 3–9 ledamöter. Den kan komma med förslag till nödvändiga inköp och besluta om användningen av parkeringsplatser, klubbrum, tvättstugor och bastur. Bostadskommitténs mål är att skapa gemenskap i fastigheten. Kommittén kan anordna talkon, firanden och olika evenemang inom ramen för anslag.

Områdesråd

Områdesrådet är ett boendeförvaltningsorgan som är specifikt för fastighetsområdet. Områdesrådet består av ordförandena för bostadskommittéerna inom området, som ska väljas vid mötena för de boende i fastigheterna.

AHJO

AHJO är ett diskussionsforum och samarbetsorgan mellan företagets ledning och de boende. AHJOS medlemmar är Esbo Bostäders ledningsgrupp och områdesrådets ordförande.

 

Samförvaltningsstadgan

Den formella aspekten av boendeverksamheten definieras i lagen om samförvaltning i hyreshus och den kompletterande samförvaltningsstadgan.

Delta i boendeverksamheten

I boendeverksamheten kan du vara med och påverka. Boendeverksamheten är en mångsidig verksamhet till förmån för bostadsmiljön där även små handlingar spelar en roll.