Bild
Kuvassa kaksi naista osallistuu talkoisiin. Toisella on kottikärryt ja toisella harava.

Talkon

I talkon kan alla påverka trivseln i sin egen boendemiljö och lära känna sina grannar.

Boendekommittén kommer överens om talkodagarna och informerar husets invånare och disponenten i god tid. Vi skickar S-gruppens S-Business-betalkort till boendekommittéernas ordförande, som har laddats med ett anslag som är ägnat åt fastigheten för anskaffning av talkoservering. På våren och hösten skickar vi dessutom ett formulär till boendekommittéernas ordförande för att be underhållsföretaget att leverera nödvändiga redskap och verktyg.

Anvisning för ordnandet av talkon

  • Kom överens om en talkodag i god tid i boendekommittén.
  • Skriv ett talkomeddelande som anger datum och starttid, vad som ska göras och en anmälan om en eventuell container.
  • Boka minst två veckor innan talkot de redskap och verktyg som saknas på servicebolaget.
  • Talkoplaneringen bör ta hänsyn till att de budgeterade talkopengarna ska räcka för två talkon per år.
  • Tilltugg kan köpas till talkon. I slutet av talkot kan man till exempel grilla och samtidigt samla in feedback från de boende som deltog i talkot om framgången med talkot. Kom även ihåg specialdieter.
  • I slutet av talkot kan man ordna en mängd olika trevliga aktiviteter tillsammans, såsom invånarnas utbytesdag eller traditionella trädgårdsspel för barn.