Bild
Kuvassa Espoon Asuntojen työntekijä tietokoneen äärellä

Uppsägning av hyreskontraktet

Du kan säga upp ditt hyreskontrakt genom att fylla i och underteckna en elektroniskt uppsägningsblankett. För att göra detta behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Alternativt kan du säga upp hyreskontraktet genom att använda vår blankett nedan eller genom att använda ett fritt formulerat meddelande som undertecknats av alla parter i hyreskontraktet.

Den undertecknade blanketten kan skickas till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi eller per post till Esbo Bostäder Ab, Iso Omena, Finnviksvägen 1, 02230 Esbo.

Uppsägningstider

Vid fullständig uppsägning av hyreskontraktet (hyreskontrakt i en eller två personers namn):

När du säger upp din bostad, upphör ditt hyreskontrakt minst en månad senare:

  • Om du säger upp bostaden mellan den 1:a och den 15:e i månaden, upphör hyreskontraktet tidigast den 15:e i följande månad. I detta fall måste anmälan om uppsägning vara vår kundtjänst tillhanda senast den 15:e i månaden.
     
  • Om du säger upp bostaden efter den 15:e i månaden, upphör hyreskontraktet tidigast den sista dagen i följande månad. I detta fall måste anmälan om uppsägning vara vår kundtjänst tillhanda senast den sista dagen i månaden.


I båda fallen kan ett senare datum också ställas in som slutdatum. Du kan själv välja slutdatum för hyresavtalet enligt minimiaviseringstiderna från menyn på webbformuläret.

När endast en av de solidariskt ansvariga hyresgästerna säger upp hyreskontraktet för sin del (hyreskontrakt i två personers namn):

Om kontraktet är i två personers namn och endast en säger upp kontraktet för sin del, ska uppsägningstiden alltid vara en kalendermånad. Uppsägningstiden för hyreskontraktet ska beräknas från den sista dagen i den kalendermånad då uppsägningen gjordes. Om exempelvis en av hyresgästerna säger upp kontraktet den 10 juni, upphör hyreskontraktet för personen i fråga den 31 juli.

Man kan också ange ett senare slutdatum, men slutdatumet måste alltid vara den sista dagen i månaden.

Hyreskontraktet (inklusive eventuell parkeringsplats) förblir i den andra solidariskt ansvariga hyresgästens namn.

En eventuell säkerhetsavgift kvarstår som säkerhet för den hyresgästens hyreskontrakt som stannar kvar i bostaden. Vi rekommenderar att den som stannar kvar i bostaden efter upphörandet av det solidariska kontraktet besöker servicebolaget för att ta emot alla nycklar till bostaden.