Bild
Espoon Asuntojen työntekijöitä tietokoneen äärellä.

Valet av hyresgäster

Våra bostäder är ARA-finansierade vilket innebär att de är byggda med statligt stöd. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till dem med störst behov. På grund av detta beaktar vi flera olika faktorer när vi handlägger ansökningarna.
  • Vi har inget kösystem utan bostäder ges efter behovsprövning. Att få en bostad baseras på bland annat bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Observera att antalet bostadsökande är många gånger högre än antalet lediga bostäder. På grund av detta kan vi inte utlova något bostadserbjudande vid en ny ansökan eller vid byte av bostad.
  • Om din förmögenhet inte överskrider den satta gränsen, beaktas din ansökan i valen av boende till ARA-hyresbostäderna. Om din förmögenhet överskrider gränsen, beaktar vi din ansökan i valen av boende till våra fritt finansierade bostäder där förmögenhetsgränser inte tillämpas.
  • Vi ska kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. Adressen i din ansökan och i uppgifterna i befolkningsdatasystemet måste vara densamma. Kom ihåg att göra en ny ansökan om dina adressuppgifter ändras.
  • Vi utför en kreditprövning. Vi erbjuder inte bostad till sökande med ouppklarade hyresskulder eller andra skulder kopplade till boende. 

Vi kan inte erbjuda hyreslägenheter till alla sökande.

Situationen gällande hyreslägenheter i huvudstadsregionen är extremt utmanande. Vi har ständigt nästan 6000 sökande. Under 2022 mottog vi över 30 000 ansökningar. Vi frigör cirka 2000 hyreslägenheter årligen. På grund av det lilla antalet tillgängliga lägenheter och det stora antalet sökande kan vi inte erbjuda lägenheter till alla sökande. Av den anledningen uppmanar vi sökande att ansöka om lägenheter från så många hyresvärdar som möjligt.

Du hittar kontaktinformation för andra hyresvärdar, till exempel på Esbo stads webbplats.

Observera att samtal till vår kundtjänst inte påskyndar dina möjligheter att få en bostad. Vi kan inte ange någon tid för hur länge en ansökan eller handläggning av den kommer att ta. Vi betjänar alla våra kunder jämlikt och i valen av boende tar vi även hänsyn till sökande som inte har möjlighet att kontakta oss.